Australië gaat commerciële vluchten legaliseren

Binnenkort wordt het in een aantal landen makkelijker om een drone in te zetten met als oogmerk er commercieel gewin uit te halen.

Australië zal vanaf 2016 een nieuwe richtlijn hanteren die specifiek het gebruik van drones voor commerciële vluchten zonder vergunning zal toelaten.

Nu al bestaan er enkele duidelijke afspraken die het gebruik van onbemande op afstand bestuurde vliegtuigen (RPA’s of UAV’s zoals quadcopters) boven het Australische grondgebied vrij goed omlijnen.

De bestaande richtlijn (CASR101) die door de CASA (Civil Aviation Safety Authority) werd opgesteld staat in de volgende brochure beschreven:

au-1
CASR 101

Volgens de richtlijn mag er momenteel gevlogen worden met UAV’s of RPA’s met een totaal gewicht tot 25kg:

(a) als het weer het toelaat;
(b) niet in de aanvliegroutes en landingsbanen van luchthavens;
(c) niet hoger dan 120 meter boven de grond tenzij:
(1) niet in een luchtruim waar luchtverkeersleiding opereert ,  en
(2) verder dan 3 nautische mijl van een luchthaven:
(3) ten alle tijde binnen het zicht van de piloot;
(e) buiten dichtbevolkte gebieden;
(f) minstens 30 meter van personen, voertuigen of gebouwen. Dit kan minder zijn voor de mensen die de besturing van de landing en take-off instaan, alsook mogen andere model piloten en hun assistenen of vertegenwoordigers zich binnen die afstand bevinden, alsook schepen, voertuigen en gebouwen onder die personen hun bevoegdheid.

au-2

Het is in Australië momenteel dus, net zoals in vele andere landen nog verboden om te vliegen voor commercieel gewin zonder daarvoor een vergunning te hebben aangevraagd.

Dat gaat in de toekomst veranderen. De luchtvaart authoriteit komt met een nieuwe set regels die vluchten voor commercieel gebruik mogelijk zal maken voor de gewone hobbyist en zakenman, op voorwaarde dat een aantal regels worden gerespecteerd.

Er zal nog een certificaat nodig zijn voor alle vluchten met alle type drones, UAV’s en RPA’s met een gewicht van boven de 2kg. Voor onbemande vliegtuigen onder de 2kg zal geen certificaat meer nodig zijn voor het uitoefenen van een commerciële activiteit met een RPA of UAV, en dus voor het maken van commerciële vluchten.

Belangrijke voorwaarde is dat er niet gevlogen wordt nabij vlieghavens en landingsplaatsen voor helikopters, en dat alle wetten en regels worden gerespecteerd zoals ze in onderstaande poster worden uitgelegd:

RPAS-Training-UAV-Safety-Information-for-Drones-illegal-to-fly-commercially
De regels zoals die gelden in maart 2014.

Deze poster somt de belangrijkste restricties op die gelden voor het Australische luchtruim in maart 2014. Het is als makelaar of als luchtfotograaf nu nog verboden om een drone in te zetten, maar dat zal in de nieuwe richtlijn worden aangepast.

De richtlijn zal een aanvulling worden op de bestaande, en zal dus enkel betrekking op commercieel gebruik van drones en recreationeel gebruik van drones boven de 2kg en zal in 2016 van kracht worden.