Versoepeling voor commerciëel gebruik in Amerika

Section 333

In Amerika moet je een speciale vrijstelling aanvragen om met een drone te vliegen met winstoogmerk.

Om die te bekomen moet een operator voor elke missie een sectie 333 ontheffing krijgen van de Federal Aviation Administration (FAA).

Eens die is verleend moet de operator een “Certificate of Waiver or Authorization” (COA) aanvragen, die het benodigde stukje luchtruim reserveert om de vlucht veilig te kunnen uitvoeren.

Om deze ontheffing te verkrijgen moet het gebruikte toestel bovendien ook ingeschreven zijn bij het agentschap. De hele procedure kan tot 60 dagen in beslag nemen.

Blanket 200 foot COA

Het agentschap heeft daarom een nieuw beleid aangekondigd voor operators die al een sectie 333 ontheffing hebben, tenminste als die zich aan bepaalde afspraken houden.

De speciale regeling houdt in dat zolang de operator deze regels in acht neemt er ook geen nieuwe toestemming meer hoeft te worden aangevraagd voor elke nieuwe missie.

Restricties

De regeling heeft betrekking op alle UAV’s met een gewicht tot 25 kg (55 pounds) en heeft volgende beperkingen:

  • Het vliegen moet gedaan worden tijdens de daglichtperiode
  • Het toestel mag niet hoger gaan dan 200 voet (60 m)
  • Het vliegen moet op zicht gebeuren en de VFR regels moeten altijd gevolgd worden
  • Het toestel moet binnen de visuele line-of-sight (VLOS) blijven
  • Het toestel moet altijd op een bepaalde afstand blijven van vliegvelden en landingsplaatsen voor helikopters.

Nieuwe regels

Het nieuwe beleid van de FAA zal de overgang versnellen tussen het oude systeem, waarbij elke operatie individueel werd bekeken, naar het nieuwe systeem, dat na de publicatie van de voorgestelde regels voor kleine UAV’s in werking zal treden.

Het maakt het voor de operator mogelijk om in alle staten en regio’s van Amerika te vliegen, met uitzondering van de grote steden, waar de FAA elke operatie met een UAS uitdrukkelijk verbiedt.

Het agentschap verwacht dat dit nieuwe beleid het makkelijker zal maken voor burgers en bedrijven om legaal Unmanned Aerial Systems in te zetten voor professionele doeleinden.

69 ontheffingen

Alle houders van een sectie 333 ontheffing zullen deze Blanket 200 Foot COA krijgen, al zijn dat er nog niet al te veel. Tot eind maart 2015 werd er voor  in totaal 69 aanvragen een vergunning uitgereikt.

Bij nieuwe aanvragen zal de Blanket 200 Foot COA automatisch worden uitgereikt op het moment dat een eerste COA wordt goedgekeurd.

Een operator die buiten deze beperkingen wil opereren moet nog altijd de gewone procedure doorlopen en voor elke missie een COA aanvragen.

Apex Video

Dat een versoepeling zich aandringt bewijst de sector zelf, zoals we kunnen zien bij deze nieuwe film van de operator van het Amerikaans bedrijfje Apex Video.

De operator promoot z’n aerial services in de Amerikaanse staat North-Carolina met een mooie aerial video van zijn stad Charlotte.

Hij gebruikte hiervoor de nieuwe populaire DJI Inspire 1 quadcopter.

De Amerikaan vloog hierbij naar eigen zeggen 200 à 300 meter hoog, en vloog ook ‘s nachts boven de stad.

Want to add that “special touch” to your real estate listing or wedding video? Apex Photo-Video Offers you the best in Aerial Photography Services in Charlotte, NC

Om van de uitzondering te genieten mag er maar 60 meter hoog gevlogen worden, en ook niet ‘s nachts. Voorlopig is het dus nog even afwachten tot iedereen mee is met de nieuwe regels.

Het positieve is dat particulieren en bedrijven nu binnen dit kader aan de slag kunnen van zodra ze eenmalig de toestemming krijgen voor een opdracht.

Lees meer over de standpunten van de FAA over het gebruik van drones op de FAA website.