Belgisch drone bedrijf gaat failliet

Na meer dan drie jaar wachten is het ontbreken van een wettelijk kader voor het gebruik van drones in ons land voor de eerste start-ups ook fataal geworden.

Dat beweert Geert Nijst van Sky-Eye, een drone bedrijf dat begin vorige week failliet werd verklaard.

Geen wettelijk kader

Het Limburgse Skyeye werd drie jaar geleden opgericht. Het bedrijf zou professionele drones ontwikkelen en verkopen en was van plan te verhuizen naar het in België speciaal daarvoor toegewezen terrein in Sint-Truiden. De overheid gaf aan bedrijven op dit bedrijventerrein groen licht om te experimenteren met drones.

Volgens Geert waren er wel voldoende potentiële klanten, maar die werden afgeschrikt omdat er geen wettelijk kader is. Daarop volgde het faillissement dat vorige week werd uitgesproken door de rechtbank van Tongeren.

Proefprojecten

In ons land kunnen bedrijven voorlopig enkel wachten op een wettelijk kader, en grote energieleveranciers zoals Fluxys en Elia moeten het voorlopig houden op proefprojecten waarbij drones worden ingezet om pijpleidingen en hoogspanningsleidingen te inspecteren.

Brandweer en politie

Volgens Geert Nijst zal de politie wel alsmaar vaker een beroep kunnen gaan doen op drones. Bijvoorbeeld voor crowd control of bij achtervolgingen. Daar is het gebruik van een drone een eenvoudige, veilige en betaalbare oplossing om het overzicht te bewaren over de situatie.

Ook de brandweer kan intuseen een beroep doen op drones, die kunnen handig zijn bij brandbestrijding omdat drones kunnen uitgerust worden met warmtegevoelige camera’s.

Vallen en opstaan

“Intussen is het al vijf voor twaalf voor de Belgische drone sector,” reageert Koen Meuleman van de BeUAS in de krant De Tijd.

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) lijkt maar niet te willen opschieten met het opstellen van een degelijk wettelijk kader dat het drone-verkeer in België moet regelen. Met vallen en opstaan wordt gewerkt aan een Koninklijk Besluit waarvan de inhoud telkens weer lijkt te worden aangepast met nieuwe ideeën die ons land alsmaar verder isoleren.

Haar originele voorstel beperkte het drone-verkeer tot op een hoogte van 60 meter en tot het luchtruim dat niet onder de bevoegdheid staat van defensie en van de luchtvaartautoriteiten. Het plan werd meteen bekritiseerd door de sector, het zou het beschikbare luchtruim beperken tot amper één derde van het grondgebied.

Europa niet akkoord

Na een paar aanpassing van de tekst werd de Minister vervolgens teruggefloten door de Europese Commissie omdat de aangepaste regels veel te beperkend zouden zijn. Europa vindt het bijvoorbeeld niet kunnen dat België een aparte erkenningsprocedure voor drones zou introduceren en is het niet eens met de eis dat elke Belgische drone over een GPS en navigatielichten moet beschikken.

Die verplichting zou ten eerste te duur zijn en tevens inbreuk doen op het vrije verkeer van goederen die in andere Europese lidstaten wel legaal op de markt te verkrijgen zijn.

Nieuw voorstel

De Minister beloofde aanpassingen te doen aan het nieuwe wetsvoorstel, maar die zal er pas ten vroegste tegen eind volgende maand komen in de vorm van een nieuw Koninklijk Besluit.

Heel anders verging het het Gentse bedrijf Gatewing, dat in 2012 al werd overgenomen door het Amerikaanse Trimble. Hun Trimble UX5 vleugelvliegtuig staat nu in de top 20 meest populaire UAV’s die ingeschreven staan voor het uitvoeren van commerciële opdrachten in de VS.

Skyeye, dat zes werknemers telde hoopt na een doorstart ook opnieuw aan de slag te kunnen.

Bron: De Tijd.