Derde wetsvoorstel voor drones in België is klaar (update)

Omdat eerdere wetsvoorstellen door de Europese Commissie werden afgekeurd heeft Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant met de luchtvaartautoriteit DGLV en het BeUAS samengezeten om de bekommernissen van de EU te analyseren en de wetgeving aan te passen zodoende die dit keer zo snel mogelijk rond te krijgen.

In het nieuwe voorstel heeft de Minister de opsplitsing gemaakt tussen recreatief en professioneel gebruik in klasse 1 en klasse 2. Om tegemoet te komen aan de kritiek van Europa werden twee categorieën in het leven geroepen die het professioneel gebruik van drones boven 1 kg moeten reguleren.

[wpsm_comparison_table id=”7″ class=”center-table-align”]

*LOS = Line of Sight

Recreatief gebruik

Als je een drone hebt die minder dan 1 kg weegt kan je naar hartenlust in je eigen tuin vliegen of boven een privé terrein waarvoor je de toestemming hebt van de eigenaar.

Is je drone zwaarder dan 1 kg, dan kan je niet vliegen zonder eerst een pilootopleiding te volgen bij de erkende opleidingscentra en je drone te registreren.

Wel valt de verplichting weg om je drone te laten keuren. Er komt dus geen drone-keuring instantie die drones elk jaar controleert zoals dat bij andere gemotoriseerde vervoersmiddelen moet.

Klasse 1

Voor gebruik in klasse 1 worden drones toegestaan die minder dan 150 kg wegen.

Het gebruik van klasse 1 drones wordt gezien als een professionele activiteit en wordt begrensd tot de leeftijd van 18 jaar.

De maximale vlieghoogte wordt 300 voet (91 meter) en drones moeten binnen het zichtveld van de piloot blijven (LOS).

Een opleiding tot drone piloot wordt verplicht en de drone moet geregistreerd worden bij de luchtvaartautoriteit.

Klasse 2

Voor gebruik in klasse 1 worden drones toegestaan die minder dan 5 kg wegen.

Het gebruik van klasse 1 drones wordt begrensd tot de leeftijd van 16 jaar.

De maximale vlieghoogte voor Klasse 2 gebruik wordt 150 voet (45 meter.)

Een opleiding tot piloot is verplicht, maar zou minder zwaar worden dan een opleiding voor het gebruik van drones binnen klasse 1. Ook deze drones moeten geregistreerd worden bij de luchtvaartautoriteit.

Verplichte pilotenopleiding

Voor beide klasses moet de piloot een pilotenopleiding volgen bij één van de door de luchtvaartautoriteiten vergunde opleidingscentra (Noordzeedrones, Syntra, Espace Drone, Bafa, …)

Eigenaars moeten deze drones registreren bij de luchtvaartautoriteit

Als de drone minder dan 5 kg weegt zou de opleiding tot piloot minder zwaar worden.

Particulier gebruik

Particulier gebruik van drones wordt beperkt tot het vliegen boven je eigen tuin of boven een privé terrein met expliciete toestemming van de eigenaar.

Dan kan je tot op een hoogte van 10 meter vliegen. Drones die je in de tuin mag vliegen mogen niet meer wegen dan 1 kg.

Je hoeft evenwel geen opleiding te volgen voor het vliegen met deze drone, en de drone moet ook niet geregistreerd worden bij de luchtvaartautoriteit.

Positief

De Minister is volgens verschillende media verheugd dat ze de wettekst voldoende snel heeft kunnen aanpassen om te voldoen aan de wensen van Europa.

Uiteindelijk waren er maar paar kleine wijzigingen noodzakelijk om de tekst door Europa te kunnen laten goedkeuren.

Ook het BeUAS is opnieuw blij met de aanpak van de minister en haar kabinet, en is verheugd dat zijzelf en de luchtvaartautoriteit DGLV als externe experten werden betrokken bij de opstelling en wijzigingen van de wettekst.

Volgens het BeUAS betekent de wettekst een mijlpaal voor een “nieuwe” (maar intussen al meer dan 3 jaar oude) sector. Volgens het BeUAS werd er bijzonder veel aandacht geschonken aan het vliegen voor recreatief gebruik, maar ook voor het professioneel gebruik van drones.

“Proficiat. Fly safe!” verklaren vice-president Patrick Mascart en secretaris Elwin Van Herck van BeUAS, volgens de website drone-kopen.be.

Voorleggen aan de Gewesten

Het wetsvoorstel wordt nu naar de Gewesten gestuurd en voorgelegd aan de Raad van State. Volgens de Minister zal het verdere verloop er zonder veel problemen toe leiden dat we tegen de lente een Koninklijk Besluit hebben dat effectief in werking kan treden.

De Gewesten hebben eerder al een wetsvoorstel afgekeurd omdat die te beperkend waren, toen was amper één derde van het Belgische luchtruim toegankelijk voor drone verkeer.

Schrapping technische vereisten

De Minister schrapt de verplichting dat elke drone over een GPS navigatiesysteem moet beschikken, en ook moeten de drones niet meer verplicht uitgerust zijn met navigatieverlichting.

De regels betreffende de privacy worden niet gewijzigd. Heeft je drone een camera aan boord van valt die zowiezo ook in de 1e of 2e klasse van professionele drones, ongeacht het gewicht. Update 8 maart 2016: deze privacy regel zal volgens een woordvoerder van het BeUAS niet in het Koninklijk Besluit komen. Micro-drones en mini-drones mogen beschikken over een camera.

Toekomstige aanpassingen

Na het in voegen treden van de wet zal in samenspraak met de DGLV, het Ministerie van Defensie, Belgocontrol en de BeUAS verder worden gewerkt om de wettekst aan te passen al naar gelang de technologische ontwikkeling en eventuele onvoorziene problemen die deze wettekst met zich mee kan brengen.

Speelgoed drones

Op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit staat ook duidelijk dat ook speelgoeddrones tot de luchtvaart behoren. “Een drone, zelfs als die als speelgoed wordt gebruikt, blijft een luchtvaartuig waarop de luchtvaartregels van toepassing zijn,” aldus de website van de Minister.

Binnenshuis

De luchtvaartautoriteit is niet bevoegd over het gebuik van deze drones op indoor locaties (bijvoorbeeld in parkeergarages, of in je woonkamer). Drones kunnen daarom zonder al te veel beslommeringen gebruikt worden om bijvoorbeeld aan indoor drone racing te doen, zoals in de Droneport en C-mine site in Limburg.

Updated : 8 maart 2016