FAA opnieuw voor de rechter over verplichte drone registratie

Op 17 februari jongstleden werd er opnieuw een rechtzaak aangespannen tegen de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA omtrent de verplichte registratie van eigenaars van UAV’s en drones.

Terwijl de luchtvaartautoriteit Knvvl in Nederland probeert om iedereen ervan te overtuigen dat zij in de toekomst verantwoordelijk worden voor het veilige gebruik van drones sleept een Amerikaanse non-profit organisatie de Amerikaanse luchtvaartautoriteit opnieuw voor de rechter omdat die volgens hen niet bevoegd is om zulke regels uit te vaardigen.

Niet geluisterd naar publiek

Hoewel de luchtvaartautoriteit een periode inlaste waarbij het publiek werd geconsulteerd, was er bij die consultatie geen ruimte voor de burger om effectief tegen het voorstel in te gaan.

De directe vraag of de burger het wel eens was met een verplichte drone registratie werd bijvoorbeeld nooit gesteld. Elke reactie werd behandeld het agentschap als een steunbetuiging voor het voorstel, wat uiteraard niet de bedoeling was van deze wettelijk verplichte publieke consultatie.

FAA lawsuit2

Volgens paragraaf §46110 van de U.S.Code of law heeft elke organisatie en elk individu dan ook het recht om binnen de 60 dagen na een beslissing van de Minister van Mobiliteit en daaronder verstaand ook elke beslissing van de Federal Aviation Administration bij de rechtbank in beroep te gaan.

Niet bevoegd

Ongeacht of een verplichte drone registratie een verstandige beslissing is of niet, de nieuwe regel die de FAA vlak voor Kerstmis in sneltempo uitvaardigde is in strijd met de wet,” aldus Berin Szoka, president van TechFreedom.

De luchtvaartautoriteit treedt met het invoeren van de regel volgens de organisatie buiten de bevoegdheid die haar door het Amerikaanse Congres werd verleend.

Geen transparantie

Bovendien heeft het agentschap de transparantie die vereist is bij het uitvaardigen van administratieve wetten doelbewust omzeild. Dat betekent dat de instantie de complexiteit van het reguleren van drones in werkelijkheid niet afdoende heeft kunnen beoordelen.

Hiermee bedoelt TechFreedom dat er niet werd geluisterd naar de bekommernissen van de gemeenschap in de periode waarin het agentschap wettelijk verplicht was om het publiek te consulteren. Integendeel beschouwde het agentschap elke ontvangen reactie als een directe steunbetuiging voor het voorstel, ongeacht of de inhoud van de commentaar voor of tegen was.

Onverwachte gevolgen

Volgens de aanklacht kunnen de regels die de FAA aan drone gebruikers oplegt daarom leiden tot onverwachte consequenties.

Het niet respecteren van dit publieke commentaar kan er bijvoorbeeld toe hebben geleid dat de luchtvaartautoriteit de regels in verband met oneerlijke concurrentie niet voldoende heeft kunnen analyseren en werd er niet voldoende rekening gehouden met alle betrokken partijen.

Registratie van personen

Volgens TechFreedom druist de Interim Final Rule (IFR) in tegen Sectie 336 van de FAA Modernization and Reform Act uit 2012 die het agentschap verbiedt om wetten uit te vaardigen die betrekking hebben op modelvliegtuigen, ongeacht enige andere bepalingen van de wet met betrekking tot de integratie van UAV’s in het beleid van de FAA (Federal Aviation Administration.)

Zelfs als het Congres deze nieuwe bepalingen niet had uitgevaardigd, valt de verplichte registratie ook buiten de bevoegdheid van de FAA omdat het niet de registratie van de vliegende tuigen zelf verplicht maar wel de registratie van individuele burgers die zo’n luchtvaarttuig bezitten.

Oneerlijke concurrentie

TechFreedom heeft zelf een drone aangekocht die het wil gebruiken in het Nationale luchtruim. Omdat de drone meer dan 250 gram weegt is het voor de organisatie echter verboden om met deze drone het luchtruim te betreden tenzij zij zich onderwerpt aan de eis tot verplichte registratie zoals die op 16 december 2015 eigenhandig door de FAA in een IFR (Interim Final Rule) werd vastgelegd. Voor die registratie moet het bovendien een verplichte bijdrage van 5 dollar betalen.

Ook bij in België kan dit in de toekomst een probleem vormen, eigenaars van drone en hobby shops zullen bijvoorbeeld verplicht worden om drones als particulier aan te kopen uit de voorraad van de winkel als zij er zelf recreatief mee willen vliegen, bijvoorbeeld om testvluchten met nieuwe toestellen of te oefenen voor een drone brevet.

Een drone die aangekocht wordt op de zaak wordt immers beschouwd als een professioneel toestel waarvoor een commerciële vergunning nodig is. Deze beperking belemmert de ontwikkeling en groei van de drone industrie, en zou volgens TechFreedom in strijd zijn met de eerlijke concurrentieregels.

Recht op innovatie en ontwikkeling

TechFreedom is een denktank die het publiek, de media en de beleidsmakers wil onderrichten over een gepast beleid. De non-profit organisatie wil het recht op intellectuele ontwikkeling en innovatie van elke burger beschermen, alsook het recht op vrije meningsuiting met behulp van nieuwe technologieën zoals drones, oftewel kleine onbemande luchtvaartuigen.

Belemmering humanitaire hulp

Volgens TechFreedom belemmert de regel, die elke kind dat een speelgoeddrone cadeau krijgt voor Kerstmis verplicht om zich te registreren bij de luchtvaartautoriteit de groei en ontwikkeling van drone technologie.

Technologische vernieuwingen zouden niet belemmerd mogen worden door regelgeving, en meer in het bijzonder hekelt de organisatie dat het voor hulpverleners en humanitaire opdrachten door de luchtvaartautoriteit praktisch onmogelijk wordt gemaakt om deze nieuwe technologie aan te wenden.

Recht op privacy

De organisatie wil ook dat privacy regels niet verhinderen dat drone piloten dezelfde rechten hebben als elke burger, bijvoorbeeld het recht om foto’s en video opnames te maken op publieke plaatsen.

Ook volgens bevoegde Minister Jacqueline Galant van het Belgische Ministerie van Mobiliteit gelden dezelfde regels in de lucht als op de grond, al is het helemaal niet zeker of de Minister daarmee hetzelfde bedoelt als de denktank.

De volledige tekst van de aanklacht kan je hier downloaden :  TF_Drones_Lawsuit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *