Amerika’s civiele oorlog tegen drones

Een nieuw wetsvoorstel in de Amerikaanse staat Utah moet het voor de politie mogelijk maken om drones neer te schieten. Toch werden er vorig jaar al burgers gearresteerd na het neerschieten van een drone.

Bedreiging

Het wetsvoorstel is een nieuw voorbeeld van de weestand van sommige burgers die drones zien als een bedreiging voor hun privacy, en soms zelfs in die mate dat sommigen er niet voor terugdeinzen om op die bedreiging hun wapen te richten.

Senator Wayne Harper wil met het wetsvoorstel strafvorderingen in het leven roepen tegen het misbruiken van onbemande vliegtuigen, en politiemensen de macht geven om bepaalde drones eigenhandig te ‘neutraliseren’.

Incidenten

Voorbeelden van misbruik zijn bijvoorbeeld voyeurisme, het vliegen op minder dan 150 meter van een gevangenis of andere gesloten instellingen, het fotograferen in de buurt van een samenscholing van meer dan 500 mensen, en het vliegen op een afstand van minder dan 5 km van bosbranden.

De republikeinse wethouder verklaart aan US News dat enkele incidenten in zijn Staat de inspiratiebron vormden voor dit wetsvoorstel.

Hiermee doelt hij op incidenten waarbij UAV’s de vluchtplannen van vlieghavens verstoorden en drones de operaties van blus- en reddingshelikopters verhinderden bij bosbranden.

Privacy

Harper verklaart dat sinds hij zijn wetsvoorstel indiende hem ook verschillende verhalen bereikten van drones die een inbreuk hadden gepleegd op de privacy van burgers.

We hebben bijvoorbeeld recentelijk het verhaal van man die door een drone werd gevolgd terwijl hij op straat liep, en nadat de man zijn huis binnen ging en de deur sloot bleef de drone aan het raam van het huis hangen om binnen te kijken.

Rechten

Senator Harper vindt dat professionele nieuwsorganisaties en bedrijven het recht hebben om drones te gebruiken, en hun drones zouden door vergunningen van de luchtvaartautoriteit FAA dan ook niet onder het wetsvoorstel vallen.

We moeten ons gezond verstand gebruiken, en daarom moeten we met dit wetsvoorstel de balans vinden tussen de veiligheid en de rechten van individuele burgers,” aldus de senator.

Er zijn in Amerika geen federale wetten die de inbreuk op de privacy of het vliegen boven verboden terrein aanpakken, maar de FAA heeft wel haar eigen regelgeving geïntroduceerd die het gebruik van drones op publieke plaatsen en rond grote samenscholingen moet ontmoedigen.

FAA geen voorstander

Een woordvoerder van de luchtvaartautoriteit FAA verklaarde dat het agentschap geen commentaar wil geven op lokale wetsvoorstellen, maar voegde eraan toe dat het neerschieten van drones door individuele burgers een veiligheidsrisico met zich meebrengt.

Een onbemand vliegtuig dat met een wapen wordt neergeschoten zou kunnen crashen en daarbij mensen kunnen verwonden, schade kunnen toebrengen aan materiële eigendommen of zelfs kunnen botsen met andere objecten in de lucht. 

Het richten van een vuurwapen op een drone kan leiden tot een burgerlijke rechtszaak en uitmonden in een gerechtelijke sanctie. Misschien zijn gemeentelijke verordeningen dus beter geschikt om de rechten van eigenaars van onroerend goed te beschermen,” aldus de woordvoerder.

Veilig neerschieten van drones

Het wetsvoorstel houdt ook rekening met een aantal veiligheidsaspecten.

Harper benadrukt dat op de eerste plaats moet worden getracht om de drone onschadelijk te maken zonder die te beschadigen of te vernietigen. Ook zou het voor de uitvoerende macht niet toegestaan zijn om de drone uit de lucht te schieten als dit een bedreiging kan vormen voor de veiligheid van burgers of dieren.

“Het neerschieten van drones zou het allerlaatste redmiddel moeten zijn,” aldus de senator.

Wetgeving en straffen

Het Amerikaanse Congres droeg de luchtvaartautoriteit in 2012 op om ten laatste tegen 2015 regels op te stellen over het gebruik van drones, maar veel burgers zijn nog altijd ongerust over de bedreiging die drones kunnen vormen voor hun veiligheid en privacy.

Daarom kwamen intussen al 26 staten met wetsvoorstellen die voyeurisme en inbreuken op de privacy bestraffen, hoewel in de staten New Jersey, Californië en Kentucky al burgers werden gearresteerd voor het neerschieten van drones die boven hun eigendom vlogen, of werden gezien als een bedreiging voor hun privacy.

De schutter uit Kentucky werd eerst nog vervolgd voor moedwillige bedreiging en crimineel wangedrag voor het richten van zijn shotgun op een drone, maar in hoger beroep liet de rechter de aanklacht vallen omdat de drone volgens hem te dicht bij het huis van de man vloog.

Crimineel gedrag

Een niet-geautoriseerde vlucht van een drone nabij het Witte Huis bracht ook het gebruik van drones door terroristen onder de aandacht, bijvoorbeeld voor het plegen van aanslagen of voor het in het oog houden van federale overheidsgebouwen.

Criminelen hebben in het verleden ook al meermaals geprobeerd om drugs en andere smokkelwaar boven gevangenissen te droppen. Dat gebeurde totdusver al in de Amerikaanse staten Ohio, South Carolina en Maryland.

Rechtsconflicten

Botsingen tussen de rechten van de verschillende betrokken partijen zullen alsmaar vaker voorkomen,”  verklaart Bruce Schneier, onderzoeker aan de Universiteit van Harvard.

Zo wil Amazon wetgeving om met hun drones pakjes te kunnen leveren, maar terroristen willen drones met springstoffen gebruiken om aanslagen te plegen. We moeten nagaan waar de rechten botsen en waar nodig ingrijpen.

Alternatieven

Schneier wil het neerschieten van drones door individuele burgers zo veel mogelijk ontmoedigen omwille van het veiligheidsaspect, en merkt op dat er ook een markt is voor ongevaarlijke technieken die drones onschadelijk kunnen maken.

Airbus is bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een apparaat dat de communicatie van drones verstoort en de overheid in staat stelt om de controle over te nemen.

Ook het Amerikaanse bedrijf Droneshield staat in contact met luchthavens, gevangenissen en evenementenbureau’s om drones te neutraliseren met behulp van hun vangsysteem dat gebruik maakt van netten.

Begrijpelijke federale wetgeving

Wetgeving is niet altijd mee met de technologische vooruitgang, en wanneer dat gebeurt nemen sommige mensen het recht in eigen handen.

Begrijpelijke federale wetten over het gebruik van drones zouden een sterke bescherming bieden tegen de veiligheid- en privacy risico’s die onbemande vliegtoestellen kunnen vormen,” aldus Schneier.

Bron: America’s Civil War on Drones, USNews

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *