Drones botsen eens per 1,87 miljoen jaar met vliegtuig

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA drukt al geruime tijd haar bezorgdheid uit over de bedreiging die de komst van drone technologie vormt voor het luchtvaartverkeer.

Het is dan ook voor geen enkele piloot of passagier een comfortabele gedachte dat een object met een vliegtuig kan botsen.

Noodzaak van regelgeving

De vele inspanningen die de luchtvaartautoriteit levert om dergelijke incidenten te voorkomen worden door het grote publiek en pilotenverenigingen dan ook meestal warm onthaald.

De bezorgdheid over mogelijke botsingen met de luchtvaart wordt door de luchtvaartautoriteit ook aangehaald als de reden om speciale vergunningen, opleidingen, regels, wetten en verplichtingen voor drone piloten in te voeren.

Kans op botsingen overschat

Het Mercatus Center van de George Mason University is een universitair onderzoekscentrum in de Verenigde Staten dat zich toelegt op het overbruggen van de kloof tussen academisch onderzoek en problemen met de openbare orde.

In een ophefmakende studie die deze week werd gepubliceerd hebben onderzoekers aan deze universiteit uitgerekend dat de luchtvaartautoriteit de gevaren van die bedreiging overschat.

Daarvoor maken zij gebruik van statistische gegevens die door de luchtvaartautoriteit worden bijgehouden over botsingen van vliegtuigen met wild-life, voornamelijk vogels en vleermuizen

Botsingen blijven uit

Hoewel traditionele media en zelfs een aantal gespecialiseerde blogs geen kans onbenut laten om over zogenaamde bijna-botsingen met drones te berichten, zijn er tot op de dag van vandaag nog altijd geen botsingen tussen drones en vliegtuigen geweest.

Te veel meldingen

Meer zelfs, uit een andere studie die in opdracht van de grootste vereniging voor modelluchtvaart in Amerika (AMA) werd uitgevoerd blijkt dat van de 764 gemelde incidenten er slechts 27 als bijna-botsingen kunnen worden beschouwd.

WEBbird-strikes-charts2Slechts in 1,3% van de gevallen werd er dan ook daadwerkelijk een ontwijkingsmaneuver uitgevoerd door de piloot van het vliegtuig.

In alle andere gevallen was er volgens dat onderzoek geen sprake van een bijna-botsing en was het ontwijken van de drone niet noodzakelijk of gewoon niet van toepassing.

Bij een groot deel van de gerapporteerde incidenten was de piloot van de drone bovendien gewoon in orde met alle regelgeving en voorschriften.

Grote vogels gevaarlijker

De studie, die maandag jongstleden werd gepubliceerd, onderzocht de gegevens van de laatste 20 jaar over botsingen van vliegtuigen met vogels (bird-strikes) en vleermuizen (bat-strikes) in Amerika.

De onderzoekers concluderen dat er beduidend meer kans is dat een vliegtuig neerstort als gevolg van een botsing met één van deze dieren, dan als gevolg van een botsing met een (consumenten) drone.

16671170In 80% van de gevallen waarbij door een botsing schade aan het toestel werd veroorzaakt ging het om grote vogels zoals ganzen die de botsing veroorzaakten.

Deze ganzen zijn veel zwaarder dan een gemiddelde consumenten drone, en zijn ook veel langer in de lucht dan deze drones, die na het uitputten van de batterij genoodzaakt zijn om terug te landen.

De studie berekende dat ongeveer 1 vogel op 1 miljoen met een vliegtuig botst.

1 Drone botsing om de 1,87 miljoen jaar

Volgens dezelfde berekening zouden voor elke 100.000 uren dat drones van minder dan 2 kg in de lucht hangen er zich 0,000.006.12 (6 honderd duizendste) botsingen kunnen voordoen.

De studie voegt er aan toe dat deze categorie van lichte drones bovendien ook als weinig bedreigend voor het nationale luchtruim moeten worden beschouwd.

Als we de studie moeten geloven zou de kans dat een drone van minder dan 2kg botst met een vliegtuig en daarbij schade veroorzaakt één keer per 1,87 miljoen jaar voorkomen.

Kleine kans op schade

In de studie zien we dat het aantal gerapporteerde incidenten in de laatste jaren explosief is gestegen, terwijl de impact en schade aan het toestel proportioneel fors is gedaald.

Bij een inslag van een vogel van 2 kg op een vliegtuig is er 0,2% kans dat het toestel wordt beschadigd, en 0,002% kans dat die impact iemand zou verwonden of de dood zou kunnen veroorzaken.

WEBbird-strikes-charts1In de afgelopen 20 jaar is het aantal gemelde incidenten bovendien fors gestegen, van ruwweg 2.000 in 1990 tot 14.000 in 2014.

Het aantal incidenten met vogels die schade veroorzaakten aan het toestel bleef in al die jaren echter redelijk constant en schommelt tussen de 300 à 800 gevallen per jaar.

Bronnen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *