Grote bezorgdheid over nieuw FAA wetsvoorstel

Het vernieuwende wetsvoorstel dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA de bevoegdheid geeft voor het opstellen van regelgeving voor het gebruik van drones is nog maar pas aanvaard door de Senaatscommissie, en de eerste reacties van bezorgde drone liefhebbers en journalisten halen al de wereldpers.

Het wetsvoorstel dat de FAA voor het komende jaar van fondsen voorziet bepaalt namelijk ook de doelstellingen die de luchtvaartautoriteit in de komende jaren zal moeten halen.

Luchtvaartautoriteit bevoegd over drones

De bevoegdheid van de luchtvaartautoriteit gaat over de regelgeving voor de civiele luchtvaart zoals het gebruik van sportvliegtuigjes, chartervliegtuigen en lijnvliegtuigen, maar ook over de regelgeving voor het gebruik van modelvliegtuigjes. Sinds 2012 kwam daar ook de opdracht bij om het gebruik van drones te reguleren.

De luchtvaartautoriteit wordt om begrijpelijke redenen door overheden beschouwd als een direct aanspreekpunt voor het gebruik van drones, gaande van speelgoed Barbie drones voor kinderen tot de meest professionele drones voor commercieel en militair gebruik zoals de MQ-1 Predator.

Commercieel en recreatief gebruik

Andere voorbeelden van deze professionele drones zijn de drones van Google en Facebook die de wereld van internet willen voorzien en de drones die Amazon wil inzetten voor het implementeren van hun “Prime Air service.” 

Deze pakketbezorgingsdienst zal gebruik maken van door het bedrijf speciaal hiervoor ontwikkelde drones. Onder de bevoegdheid van de FAA vallen ook de relatief nieuwe categorie drones voor consumenten.

In deze categorie wordt er een opsplitsing gemaakt tussen professioneel gebruik en recreatief gebruik, al naar gelang er een winstgevende activiteit wordt uitgeoefend bij het vliegen met deze drones.

Geen uitzonderingen voor hobbyisten en studenten

Het nieuwe wetsvoorstel dat woensdag jongstleden werd aanvaard door de Senaatscommissie, en waarover volgende week wordt gestemd in de Amerikaanse Senaat bevat enkele elementen die zeer nadelig kunnen zijn voor hobbyisten, wetenschappers en studenten.

De belangrijkste kritiek gaat over het feit dat er geen opsplitsing wordt gemaakt volgens het gewicht van de drone.

Het voorgestelde micro-drone amendment (sectie 44509) dat drones onder 2 kg ontheft van de zware verplichtingen die gelden voor de allergrootste drones, en vorige maand nog zou worden toegevoegd aan deze AIRR act blijkt niet meer voor te komen in het uiteindelijke wetsvoorstel.

Daardoor zullen particuliere drone bouwers en fabrikanten zelfs de kleinste micro-drones moeten laten testen en keuren volgens de meest strenge regels die opgesteld worden voor dure professionele drones, wat een gezonde ontwikkeling van de drone industrie ongetwijfeld zal tegenwerken.

De bedoeling hiervan is om fabrikanten en hobbyisten te verhinderen om aanpassingen te maken aan door de FAA goedgekeurde en vergunde drone toestellen.

In het wetsvoorstel worden daarom de zogenaamde hobby-drones of consumer drones geviseerd, alsook “FPV racing drones” waarmee wedstrijden worden gehouden, en drones die gebouwd worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek of drones die door studenten worden ontworpen op scholen en universiteiten.

Onhaalbare voorstellen

In het huidige wetsvoorstel wordt ook deze groep verplicht om te voldoen aan standaarden voor onder meer de veiligheid waaraan de toestellen niet kunnen voldoen.

Dat zou de hele hobbysector kunnen raken, omdat het wetsvoorstel effectief zou kunnen verhinderen dat de zogenaamde custom-built drones, de oudste en meest populaire categorie van drones, niet langer de toelating zouden krijgen om in het Amerikaanse luchtruim te mogen vliegen.

Bovendien zal het wetsvoorstel ook retro-actief werken en vele bestaande drone modellen die niet aan de nieuwe standaarden voldoen effectief aan de grond kunnen houden.

Retro-actieve werking

In het wetsvoorstel staat “it shall be unlawful for any person to introduce or deliver for introduction into interstate commerce any unmanned aircraft manufactured on or after the date that the [FAA] adopts a relevant [manufacturing] standard, unless the manufacturer has received approval …for each make and model.”

Deze regel zal, indien gestemd, volgens het toonaangevende Forbes vele bestaande drones de toegang tot het luchtruim kunnen verbieden van zodra er een nieuwe standaard wordt ingevoerd.

Fabrikanten zullen afhankelijk zijn van de grillen van de luchtvaartautoriteit en dat zal de gezonde ontwikkeling en groei van de drone industrie tegenwerken.

Veeleisende vergunningsprocedure

Om nieuwe drones te ontwikkelen zal een ingewikkelde vergunningsprocedure moeten worden gevolgd die zelfs voor de grootste drone fabrikanten problemen zal opleveren. Voor kleine bedrijven en particulieren maakt het wetsvoorstel het zo goed als onmogelijk om in de toekomst nog drones te bouwen.

Om een vergunning te verkrijgen van de luchtvaartautoriteit zullen de toestellen van drone fabrikanten, studenten en hobbyisten moeten voldoen aan strenge veiligheidsstandaarden die zullen voortkomen uit een samenwerking van de overheid met de industriesector en “community-based aviation organizations“.

Daarmee wordt wellicht de AMA bedoeld, de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van de liefhebbers van modelvliegtuigen.

Exemplaar ter beschikking stellen

Wie een drone bouwt zal ten eerste een gebruiksaanwijzing van het toestel moeten voorleggen aan de luchtvaartautoriteit, en moeten kunnen garanderen dat het toestel aan de vereiste standaarden voor bijvoorbeeld de veiligheid voldoet.

Om een vergunning te verkrijgen zal de bouwer van een drone bovendien ook één exemplaar van elk (nieuw) gebouwde type ter controle beschikbaar moeten stellen aan de luchtvaartautoriteit.

Hobby drones geviseerd

Aan Peter Sachs, een prominent drone-advocaat werd door Forbes gevraagd of een drone die thuis of op school wordt gebouwd volgens het nieuwe wetsvoorstel de toelating zou kunnen krijgen om het Amerikaanse luchtruim te mogen betreden.

Volgens de advocaat vallen alle drones onder de nieuwe wetgeving, ongeacht die in een grote fabriek in China werden gebouwd, of in de kelder van een liefhebber van hobby drones.

“Onbegrijpelijk”

“In tijden waarin de Amerikaanse wetenschappelijke en technische know-how zo ver achterloopt op die van andere landen, is het voorstel voor een wet die zulk een nefaste impact zal hebben op de innovatie en ontwikkeling van nieuwe technologie gewoon onbegrijpelijk, “ aldus John Goglia, journalist bij Forbes die schrijft over de veiligheid van de luchtvaart en de luchtvaartindustrie.

Ongeruste drone liefhebbers zijn dan ook bezorgd of het wetsvoorstel door de Senaat zal worden aanvaard, en of er dan ook een opsplitsing per gewicht zal worden voorgesteld om het hobbymatig en wetenschappelijk gebruik van drones beter te beschermen.

Links