Overzichtelijke brochure drone wetgeving in België

Eindelijk is er licht in de duisternis voor de Belgische drone liefhebber!

Op de Drone Days beurs die dit weekend in Brussel plaatsvindt biedt het BeUAS (de Belgische Federatie voor de Onbemande Luchtvaart) in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een voorlopige maar tevens overzichtelijke informatiebrochure aan die volledige klaarheid biedt over het aankomende beleid wat betreft het gebruik van drones in België.

Brochure

Klik op de afbeeldingen om de brochure in groot formaat te bekijken:

brochure 2 - 1920

Op de voorzijde vinden we de twee verschillende klasses waarin drones zullen worden onderverdeeld. Dat gebeurt in de eerste plaats volgens het gewicht van de drone en in de tweede plaats in functie van het gebruik (professioneel met hoog risico, recreatief of professioneel met laag risico, of louter als speelgoed.)

Op de achterzijde vinden we de Do’s en Dont’s en een checklist voor de veiligheid voor, tijdens en na het vliegen.

BeUAS1-1920

Onder Voorbehoud

In de brochure wordt aangegeven dat de informatie nog onder voorbehoud is, omdat het wetsvoorstel nog moet worden goedgekeurd en daarna nog moet worden omgezet in een wet.

Toch worden de twee verschillende klassen al besproken die in de toekomst in ons land wellicht zullen gaan gelden. Ook de uitzonderingsklasse voor puur recreatief gebruik op een privé-terrein wordt belicht.

Verplichtingen

Er komen drie belangrijke verplichtingen vooraleer je in ons land in het openbaar met een drone mag gaan vliegen.

1) Registratie

Drones die meer dan 1 kg wegen en die daardoor zullen behoren tot klasse 2 of klasse 1 zullen verplicht moeten worden geregistreerd bij het DGLV. Wel valt de verplichting weg om de drones jaarlijks te laten keuren.

2) Opleiding

Voor de verplichte opleiding tot drone piloot word je vooreerst verondersteld te kiezen of je je drone gaat gebruiken volgens klasse 2 (laag risico) of klasse 1 (middel en hoog risico).

De opleiding voor klasse 1 is beduidend minder veeleisend en zal kunnen worden gevolgd zonder daarbij een zwaar theoretisch examen te moeten afleggen.

KLASSE 2: Laag risico

Ben je ouder dan 16 jaar dan kan je beginnen aan een opleiding voor het gebruik van drones van klasse 2.

Deze categorie is bedoeld voor fotografen, hobbyvliegers en voor training sessies.

De opleiding bestaat uit 1 dag theorie-, en 1 dag praktijkles, waarna de cursist – na het afleggen van een praktisch examen – een certificaat krijgt uitgereikt. Met dit certificaat op zak zal je dan direct kunnen gaan vliegen!

KLASSE 1: Middel en hoog risico

Voor professionele gebruikers worden er tenminste drie vaste dagen theorie en 12 uur praktijklessen voorzien, waarna de kandidaten hun ervaringen moeten laten testen op een theoretisch examen bij het DGLV, en op een praktisch examen dat wordt afgenomen door een DGLV examinator.

Ook moet de piloot een medisch attest van het type LAPL op zak hebben, en minimum 18 jaar zijn.

Met deze vergunning op zak zullen professionals ook uitzonderingen kunnen aanvragen om te vliegen in het gecontroleerde luchtruim (bijvoorbeeld in de buurt van luchthavens.)

3) Verzekering

Nieuw is dat voor elke drone uit klasse 1 en klasse 2 een verplichte verzekering zal moeten worden afgesloten.

Die drone verzekering zal de schade dekken die je bij een ongeval veroorzaakt, alsook de eventuele schade aan je eigen toestel.

VOOR CONSUMENTEN:

Verzekeringen voor gewone consumentendrones zullen wellicht ongeveer 50 euro per jaar gaan kosten.

VOOR PROFESSIONELEN:

Voor een verzekering van professionele drones gaan verzekeringsmaatschappijen een marge van 8 à 12 % per jaar hanteren van de totale kostprijs van de drone.

Noteer wel dat dit slechts voorlopige indicaties zijn van de prijzen die de verzekeringsmaatschappijen effectief zullen aanrekenen.

Speelgoeddrones met camera toegelaten

Ondanks vorige, soms tegenstrijdige berichtgeving, zullen kleine speelgoed drones nu gelukkig wél mogen beschikken over een camera. Het is dus geen probleem meer om met een mini of micro-drone met camera te vliegen, of ermee aan FPV racing te doen!

Voorwaarde blijft dat dit gebeurt op een afgebakend privé-terrein dat je eigendom is of waarvan je de toestemming hebt gekregen van de eigenaar.

Download hier de volledige brochure in .pdf formaat

Comments are closed.