FAA lanceert online registratie voor commerciële drone operatoren

Sinds vandaag kunnen commerciële drone operatoren zich online registreren via de website van de FAA.

Dat kon voorheen al voor de hobbyist, maar voor commercieel gebruik moest tot nu toe nog een papieren aanvraag worden verstuurd. Er wordt aan commerciële drone operatoren ook extra informatie gevraagd, zoals het merk, type en serienummer van de drone(s).

Versnellen

De FAA doet hiermee een nieuwe stap om de procedure voor het toelaten van commercieel gebruik van drones te versnellen.

Er wordt evenwel niets veranderd aan de tijdrovende procedure om een zogenaamde “333 exemption” te verkrijgen die een drone eigenaar de toegang verleent tot het Amerikaanse luchtruim voor drone operaties met winstoogmerk.

Daarvoor is nog altijd een “certificate of authorization” (COA) vergunning nodig die moet worden uitgereikt door de luchtvaartautoriteit.

Papieren procedure

De nieuwe online procedure is bedoeld om de administratie te versnellen en te vereenvoudigen en zal de papieren registratieprocedure vervangen.

Drones die meer dan 25kg wegen moeten evenwel nog altijd op de oude wijze worden geregistreerd via een schriftelijke aanvraag bij het hoofdkantoor van de luchtvaartautoriteit in Oklahoma City.

Extra informatie

Hobbyisten die hun drones hadden geregistreerd voor recreatief gebruik, maar nu ook commercieel willen vliegen moeten zich opnieuw registreren en extra informatie over hun drones geven.

De registratie kost nog steeds 5 dollar, hetzelfde bedrag dat drone hobbyisten moeten betalen voor het registreren van een drone voor recreatief gebruik.

Drie jaar geldig

De luchtvaartautoriteit eist sinds december vorig jaar dat elke Amerikaanse drone eigenaar zich registreert in een nationale database. Een drone operator moet alle drones die in zijn bezit zijn en meer dan 250 gram aangeven alvorens zij ermee in de open lucht mogen vliegen.

De registratie is geldig voor drie jaar en het registratienummer moet verplicht worden aangebracht op het drone toestel.

Botsingen voorkomen

De luchtvaartautoriteit heeft de verplichte drone registratie naar eigen zeggen ingevoerd om botsingen met drones en vliegtuigen te voorkomen.

De instantie negeert daarbij recente studies die uitwijzen dat de kans op een botsing statistisch zo goed als onbestaande is, en kwam zopas ook met nieuwe data die bewijzen dat het aantal “drone sightings” explosief gestegen is tot zo’n 583 in de laatste zes maanden (augustus 2015 – januari 2016).

In nagenoeg al deze “bijna-botsingen” hoefde er evenwel geen ontwijkend actie te worden ondernomen door de vliegtuigpiloten.

Belemmering

Er werden tot dusver al 406.000 eigenaars van drones geregistreerd in de nationale database en de luchtvaartautoriteit kan momenteel maximaal zo’n 500 vergunningen per maand uitreiken aan eigenaars die een drone commercieel willen gebruiken.

Volgens de Amerikaanse Senaat is dat veel te weinig en moet de procedure sneller en eenvoudiger worden gemaakt.

Tegenstanders van de registratieprocedure vinden dat de luchtvaartautoriteit met de trage en omslachtige vergunningsprocedure de normale ontwikkeling van de drone industrie te veel belemmert en klaagden de luchtvaartautoriteit ook al meermaals aan voor overtredingen op de Amerikaanse grondwet.

Website

De online registratie van commerciële drone operatoren gaat via de website https://registermyuas.faa.gov die niet toegankelijk is voor IP adressen buiten de VS.